Menu
Your Cart
bannerespaE728X90

Όροι ΧρήσηςΗ Εταιρεία

H ιστοσελίδα www.leptokaropoulos.gr διευθύνεται από τον ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ με ΑΦΜ 057082952 ΔΟΥ Ξάνθης και αριθμό ΓΕΜΗ 012407946000, η οποία εδρεύει στην Ξάνθη, οδός 28ης Οκτωβρίου 235, Τ.Κ. 67100. Το Ηλεκτρονικό κατάστημα www.leptokaropoulos.gr παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες / μέλη / πελάτες του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον πραγματοποιήσετε παραγγελίες μέσω του www.leptokaropoulos.gr, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.


Η Ευθύνη του χρήστη

Όσον αφορά στη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι είναι άνω των 18 ετών, καθώς και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του. Ο χρήστης υποχρεούται και αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης. Η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς ικανούς να προκαλέσουν προβλήματα λειτουργίας στην παροχή των υπηρεσιών του είναι απαγορευμένη. Οιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού του, καθώς και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή του, και αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του. Σε περίπτωση ανήλικου χρήστη, αυτό δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες μόνο με τη συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο τους, ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά την απόλυτη κρίση της.


Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε το www.leptokaropoulos.gr, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το www.leptokaropoulos.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του www.leptokaropoulos.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.


Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στον ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, τροποποίηση ή, μεταπώληση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χρήση ή παραπλάνηση του κοινού, αναφορικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι ο χρήστης θα τηρεί όλες τις διατυπώσεις – υποχρεώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για αποκλειστική προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από την παρούσα ιστοσελίδα, και χωρίς να βλάπτονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών και άλλου είδους φορέων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.


Άδεια Χρήσης και Πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Η www.leptokaropoulos.gr παρέχει στους πελάτες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.leptokaropoulos.gr, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες του www.leptokaropoulos.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα www.leptokaropoulos.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφόσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την www.leptokaropoulos.gr., ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο.Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την www.leptokaropoulos.gr .


Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.leptokaropoulos.gr παρέχεται από τον ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η www.leptokaropoulos.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Οτον ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.leptokaropoulos.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την www.leptokaropoulos.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η www.leptokaropoulos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.


Περιγραφές Προϊόντων

To www.leptokaropoulos.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Εντούτοις, το www.leptokaropoulos.gr δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη. Όλες οι τιμές αναφέρονται τόσο ως "καθαρές" (προ ΦΠΑ) όσο και ως "τελικές" (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α). Ο Φ.Π.Α υπολογίζεται και προστίθεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς (check-out).


Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) ενημερωτικά δελτία newsletters, αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η εταιρεία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα άρνησης εγγραφής κάποιου χρήστη στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία δύναται νομίμως να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, για την αποστολή και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων, εκτός αν ο παραλήπτης ρητά αρνηθεί κάτι τέτοιο.Η αλληλογραφία με την ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες του, δεν αποτελούν ενημερωτικά μηνύματα, κατά την έννοια του παρόντος.


Δικαίωμα Αλλαγών

Το www.leptokaropoulos.gr. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.


Εφαρμοστέος Νόμος - Διαφωνίες

Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.leptokaropoulos.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.leptokaropoulos.gr, και κατά συνέπεια της www.leptokaropoulos.gr.Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.leptokaropoulos.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Απο τις 15/2/2016 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι:

Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και

Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια:

-- Υποβολή καταγγελίας

-- Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών

-- Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών

-- Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας

Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.

Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

Παραπομπή στον Ευρωπαϊκό Φορέα ΗΕΔ


Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.


Ακυρώσεις παραγγελιών

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο εφόσον μας αποστείλετε e-mail μέχρι το τέλος της ημέρας της παραγγελίας, με τα στοιχεία σας και τον αριθμό παραγγελίας και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της.


Διαθεσιμότητα

Σημειώστε πως διεκπεραιώνουμε κάθε παραγγελία στο πλαίσιο των διαθέσιμων αποθεμάτων μας.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα μας δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμά μας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, εντός 2 εργάσιμων ημερών, ενημερώνοντάς σας για τον χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Οι διαθεσιμότητες των προϊόντων αναφέρονται ενδεικτικά και δεν είναι δεσμευτικές.


Επιστροφές προϊόντων

Επιστροφή του πωληθέντος είδους μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Στις περιπτώσεις που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας, το προϊόν που απεστάλη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν της παραγγελίας (λάθος λήψη παραγγελίας, εσφαλμένη τιμολόγηση, κ.λ.π)

Στις περιπτώσεις που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας, το προϊόν που απεστάλη παρουσίαζε ελάττωμα λειτουργίας ή ήταν ελαττωματικής ποιότητας (κατεστραμμένο κατά την μεταφορά, κ.λ.π.)

Στις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος, αυτή απαιτείται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή της, κατόπιν ηλεκτρονικής ενημέρωσης μας με σχετικό e-mail. Η παραλαβή του επιστρεφόμενου είδους θα γίνει δεκτή από την εταιρεία μας, όταν πλέον των ανωτέρω, συντρέχουν και οι παρακάτω όροι:

Το προϊόν επιστρέφεται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή είτε με courier, σε ασφαλή συσκευασία συνοδευόμενο από αντίγραφο του παραστατικού αγοράς και πληρωμής και βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία. Στην περίπτωση ανοιγμένης συσκευασίας δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή και το προϊόν επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα 14 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή από εμάς των προϊόντων. Για την επιστροφή των χρημάτων σας πρέπει να μας δηλώσετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση. Η χρέωση των εξόδων αποστολής επιβαρύνει τον αποστολέα. Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2109820082 ή στο e-mail της εταιρείας μας. Η διεύθυνση στην οποία θα επιστραφούν τα προϊόντα είναι: Λεωφ. Αμφιθέας 103, 175 63, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα.


Υπαναχώρηση


Επιστροφή λόγω άσκησης του Δικαιώματος Υπαναχώρησης (κατ’ άρθρο 3 του ν. 2251/94 ως ισχύει)


Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (πελάτης) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική και μόνο χρήση, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς να υποχρεούστε να αναφέρετε κάποιο λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του σε εσάς, επιστρέφοντας μας το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση είστε υποχρεωμένοι να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να βρίσκεστε σε θέση να αποδείξετε την γνωστοποίηση της επιθυμίας σας για Υπαναχώρηση εντός του παρεχόμενου διαστήματος.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον:
- το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων και των εντύπων που το συνοδεύουν, σε διαφορετική περίπτωση η επιστροφή δεν θα γίνεται αποδεκτή, χωρίς εξαιρέσεις.
- η σχετική δήλωσή σας γίνει πριν την παρέλευση του 14ημέρου από την παράδοσή του σε εσάς, σε διαφορετική περίπτωση η επιστροφή δεν θα γίνεται αποδεκτή, χωρίς εξαιρέσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση για μεταπώληση, να μην έχει μονταριστεί, να μην έχει φορεθεί πέραν της δοκιμής και να μην έχει μεταχειριστεί με διαφορετικό τρόπο, εκτός εκείνου που διαπιστώνει την ορθή λειτουργία του, σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση οποιαδήποτε ζημία την επιβαρύνεται εξολοκλήρου ο πελάτης.


Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, δεν επιτρέπεται η επικόλληση ετικετών και ταινιών επάνω στο κουτί συσκευασίας του προϊόντος.

Έξοδα Αποστολής: η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της Δήλωσής σας για Υπαναχώρηση. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την άφιξη των προϊόντων, τυχόν φθορές λόγω της μεταφοράς, απώλεια ή καθυστέρηση άφιξης επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αποστολέα, και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μείωση της αξίας του προϊόντος ή απόρριψη της επιστροφής.

Έλεγχος & Επιστροφή Χρημάτων: Εφόσον εντός 14 ημερολογιακών ημερών το προϊόν παραληφθεί από εμάς, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστρέψουμε το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς που έχετε καταβάλει για την συγκεκριμένη αγορά), εντός 3-10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής & ελέγχου από εμάς.