Περιχειρίδα εύκολη στην χρήση
Χρήση μόνο με πιεσόμετρα Microlife
Περιχειρίδα μεγάλου εύρους

Διαθέσιμα μεγέθη:
• S: 17 – 22 cm
• M: 22 – 32 cm *
• L: 32 – 42 cm *
• M-L: 22 – 42 cm *
• L-XL: 32 – 52 cm *
* Πλενόμενο κάλυμμα περιχειρίδας